0

CVSKC 10

Vakumski solarni kolektor

Vakumski solarni kolektor
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CE740210 Vakumski solarni kolektor CVSKC10 - CENTROMETAL kom 65.205,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Najmodernijim načinom zavarivanja pomoću lasera registar bakrenih cevi je pričvršćen za aluminijsku ploču koja je premazana efikasnim selektivnim premazom čime se postiže efekt termičke ploče.


Aluminijska ploča smeštena je preko cele površine kolektora čime se sprečavaju pojave vazdušnih turbulencija, a time i nepotrebnih gubitaka energije.


Gornja razvodna cev je blokirana na polovini svoje dužine čime su ostvarena dva prolaza radnog medija kroz kolektor (”prekinuta harfa”).


Kućište kolektora izrađeno je od aluminija u obliku korita te je suho zabrtvljeno uprešavanjem bez korištenja silikona.


Zbog dobro promišljenog protočnog sastava, kolektor ima samo dva gornja 1″ priključka za spajanje.


Međusobno spajanje kolektora vrši se pomoću pripremljene “holender” matice.


Kolektor je pomoću montažnog seta (dodatna oprema) moguće ugraditi na krov i kao slobodno stojeći na posebne nosače.


Dokazani sastav ugradnje osigurava jednostavnu, sigurnu i kvalitetnu montažu u najkraćem vremenu.


Kolektor je predviđen za montažu samo u vertikalnom položaju.


U jednu seriju spaja se maksimalno 6 pločastih kolektora.


Ugradnjom kolektora u sastave zagreavanja potrošne tople vode (na bojler STEB), vode za bazene i sastave centralnog grejanja (na bojler CAS-S, -BS) štedi se gorivo potrebno za konvencionalne izvore energije čime se ujedno i manje zagađuje okolina.

 

Oprema i pribor

Dodaj na listu