0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
TZ776182 Kalorifer KFW 18.2 - TOPIZ kom 33.299,00
TZ776183 Kalorifer KFW 18.3 - TOPIZ kom 37.105,00
TZ776272 Kalorifer KFW 27.2 - TOPIZ kom 42.242,00
TZ776273 Kalorifer KFW 27.3 - TOPIZ kom 47.952,00
TZ776392 Kalorifer KFW 39.2 - TOPIZ kom 56.133,00
TZ776393 Kalorifer KFW 39.3 - TOPIZ kom 64.696,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Toplovodni kaloriferi sa Cu‐Al izmenjivačem toplote projektovani su tako da obezbede zimi grejanje a u letnjim uslovima ventilaciju. Oni su idealno rešenje za zatvorene prostore kao što su prodavnice, radionice, fabričke hale, hangari, skladišta, garaža i sličnih objekata. Toplu vodu proizvodi kotao ( ne isporučuje se sa ovom jedinicom) koja protiče kroz izmenjivač toplote voda‐vazduh, protok vazduha generiše električni aksijalni ventilator. Pošto vazduh prolazi kroz izmenjivač koji mu predaje količinu toplote iz sistema tople vode i temperatura vazduha raste. Na taj način, hladan vazduh se zagreva prolaskom kroz kalorifer po principu prisilnog kruženja vazduha. Tokom letnjeg perioda, ventilator se može pokrenuti da bi obezbedio ventilaciju prostora.

Odlikuje se:

•  visokim učinkom

•  laganom konstrukcijom.

•  niskim nivoom buke

•  jednostavnim održavanjem u eksploataciji

Kao grejni medij koristi se topla voda. Grejani medij je svež i opticajni vazduh ili mešavina svežeg i opticajnog vazduha. Moguća je nadogradnja kalorifera pratećom opremom. Najbolji učinak postiže se primenom grejača bez dodatnih elemenata, tome treba težiti pri projektovanju. Konstrukcija grejača podešena je tako da omogućava zagrevanje sa svežim vazduhom, cirkulacionim vazduhom ili kombinacijom svežeg i cirkulisanim vazduhom. U tu svrhu razvijen je niz elemenata , koji se koriste kao dodatni pribor uz ove aparate kao što su : komore za mešanje vazduha, filteri, nizstrujne zavese itd. Kombinacijom osnovnog aparata i dodatnih elemenata omogućeno je zadovoljavanje i najsloženijih zahteva kod projektovanja uređaja za grejanje toplim vazduhom.

Sastavni elementi kalorifera su žaluzine, izmenjivač toplote, kućište, aksijalni ventilator sa elektro-motorom.

Žaluzine se izrađuju od aluminijuma ili čeličnog pocinkovanog-plastificiranog lima i čine poseban sklop koji se učvršćuje na kućište kalorifera.

Cu-Al izmenjivač toplote je kompaktan, lamelnog je tipa i obezbeđuje dobar kontakt lamele i cevi što rezultuje visokim koeficijentom prolaza toplote.

Kućište se izrađuje se od pocinkovanog, plastificiranog lima.

Aksialni ventilator sa elektro-motorom ima profil lopatica koje obezbeđuju visok stepen iskorišćenja i nizak nivo buke. Radno kolo je dinamički balansirano u sklopu sa elektromotorom.

Dodaj na listu