0

COMFORT E PLUS

Solarni set za grejanje

Solarni set za grejanje
SONNENKRAFT
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

SONNENKRAFT COMFORT E PLUS

Efikasno rešenje pomoću solarne energije. Pokriva do 80% potrebe za toplom vodom i do 40% potrebe za grejanjem.

JEDNOSTAVNO - Brza i jednostavna ugradnja rezervoara sa svim hidrauličkim modulima i brzim puštanjem u rad zahvaljujući unapred postavljenoj upravljačkoj jedinici za solarne sisteme sa površinom kolektora do 50m2.

EFIKASNO - Najviša efikasnost sistema i optimalana proizvodnja vode po potrebi putem modula za optimalnu proizvodnju vode uz pomoć sofisticiranog spoljašnjeg slojevitog punjenja modula sa visokoefikasnim pumpama i efikasnim izmenjivačem toplote.

EXTRA - Inteligentno solarno grejanje uz pomoć RAS20 modula koji povećava temperaturu povratnog voda grejanja, samo onoliko koliko je potrebno. Iz međurezervoara se preuzima onoliko energije koliko je potrebno za proizvodnju željene temperature povrata. Zajedno sa optimalnim raslojavanjem rezervoara PSC-E značajno se povećava efikasnost celog sistema grejanja.

SONNENKRAFT COMFORT E PLUS je sofisticirano solarno termalno rešenje za toplu vodu i sistem grejanja sa najvećom proizvodnjom energije. To rešenje pokriva do 50 % Vašeg grejanja i 80 % potrebe za toplom vodom. Sastoji se od visokoefikasnog PSC-E rezervoara sa naprednim modulom za optimalnu proizvodnju vode, visokoefikasnim modulom za slojevito punjenje i neobaveznim visokoefikasnim modulom za regulaciju protoka vode u sistemu grejanja. Sve ovo je razvijeno kako bi savršeno funkcionisalo.

Visokoefikasan modul za regulaciju protok vode u sistemu grejanja HKM20HE može se montirati i na COMFORT E Plus, kako bi direktno upravljao radijatorima ili sistemom podnog grejanja, na koji utiče vreme i vremenska prognoza. RAS20 omogućava najefikasniju primenu solarne termalne enerije, u kombinaciji sa postojećim sistemom grejanja, pogotovo sa kondenzacionim kotlovima.

COMFORT E PLUS moguće je korisiti i za grejanje bazena.

SONNENKRAFT MODUL ZA OPTIMALNU PROIZVODNJU VODE FWM15i/30i

Optimalna proizvodnja sanitarne tople vode po zahtevu. Napredna jedinica koja dostavlja tačnu količinu tople vode kada je to potrebno. Nema potrebe za akumulaciom tople vode, što smanjuje rizik za razvoj legionele.

20 % SMANJENJE GUBITKA TOPLOTE

Vunena izolacija savršeno odgovara PSC-E rezervoaru, jednostavno se montira i demontira. Zajedno sa novim patentiranim izolacionim čepovima znatno smanjuje gubitak toplote i pruža vredan pažnje solarni dobitak pri grejanju domaćinstva.

NAPREDNO SOLARNO GREJANJE

RAS20 povećava temperaturu povratnog voda grejanja samo toliko, koliko je to potrebno. Napredni regulator uzima potrebnu količinu solarne energije za postizanje željene temperature povratnog voda. Zajedno sa savršenim slojevitim PSC-E rezervoarom, efikasnost celokupnog sistema grejanja znatno se povećava.

MODUL ZA SLOJEVITO PUNJENJE SLM50HR

SLM50HR garantuje vrhunsku slojevitost u rezervoaru. Visokoefikasna pumpa osigurava vrhunsko delovanje svakog načina rada i smanjuje potrošnju električne energije za 80 %.

Dodaj na listu