0

CM-SOL

Solarna regulacija

Solarna regulacija
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CE748113 Solarna regulacija CM-SOL - CENTROMETAL kom 43.098,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Solarni regulator Cm-SOL namenjen je za regulisanje grejanja rezervoara PTV, akumulacionog rezervoara (sa ili bez ugrađenog rezervoara PTV) ili bazena preko solarnih kolektora i/ili kotlova i/ili električnih grejača. Regulator može upravljati grejanjem do 4 različita rezervoara / bazena koji se mogu grejati preko do 2 odvojena polja solarnog kolektora za toplu vodu i do 2 vrste konvencionalnih izvora (kotlovi) ili električnim grejačem.
Pumpe kolektora mogu biti upravljane s PWM ili analognim signalom. Osim temperaturnog senzora, na regulator je moguće spojiti merač protoka i prekidač.

 

  • Solarni regulator sa touch screenom sa mogučnošću spajanja dodatne opreme (Cm WiFi-box, web portal...) Cm-SOL može voditi solarno zagrevanje do 4 odvojena retervoara sa 1 ili 2 kolektorska polja i grejanje prvog rezervoara pomoću konvencionalnih izvora (električni grejač ili do dva kotla).
  • Regulator ima 10 ulaza, 8 izlaza i 2 PWM i 2 analogna izlaza za kolektorske pumpe.
  • Vrsta solarnih kolektora može se birati između pločastih i vakumskih solarnih kolektora.
  • Vrste rezervoara mogu se birati između: rezervoar PTV, akumulacioni rezervoar s ugrađenim PTV rezervoarom i bazen.
  • Hidraulički priključak više rezervoara može se odabrati preko pumpe, 3-putnog zonskog ventila i 2-putnog zonskog ventila.
  • Moguće je upravljati pumpom za grejanje prvog rezervoara sledećim (zagrevanje rezervoara PTV-a akumulacionim rezervoarom).
  • Prvi rezervoar može se grejati pomoću el. grejača (preko kontaktora) i do 2 konvencionalna izvora topline.
  • Regulator može kontrolirati pumpu recirkulacije sa impulsnim radom u zadanom vremenskom rasporedu.
  • Unosom ispravnog protoka kroz solarne kolektore te instaliranjem povratnog senzora solarnih kolektora, regulator izračunava ukupnu energiju dobijenu od solarnih kolektora. Ako je ugrađen merač protoka, proračun energije će biti tačniji.

Dodaj na listu