0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
BO746010 Solarna pumpna grupa AGS10-2 - BOSCH kom 39.729,00
BO746020 Solarna pumpna grupa AGS20-2 - BOSCH kom 59.576,00
BO746050 Solarna pumpna grupa AGS50-2 - BOSCH kom 96.024,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

AGS10 solarna stanica do max 10 kolektora, napor pumpe do 7m, ventilom sa integrisanim termometrom i gravitacionim kočnicama na polaznom i povratnom vodu, sigurnosnim ventilom na 6 bar, manometrom, reguatorom protoka 0,5-6l/min, deaeratorom sa odzrakom, priključcima za eksp. posudu, priključcima za pumpu za punjenje sistema, kompresivnim fitingom za  povezivanje sa cevima 15mm, pokazivačem bajpas zapreminskog protoka 2 - 16 l/min, holender sa teznim prstenom za cev 22 mm.

AGS 20 solarna stanica za 11 do 20 kolektora, oprema kao i za AGS10, ali sa solarnom cirkulacionom pumpom do 8 m dobavne visine, pokazivačem bajpas zapreminskog protoka 4 - 36 l/min, holender sa teznim prstenom za cev do 28 mm, bez separatora vazduha. Koristiti dodatni odzračnik ili separator vazduha!

AGS 50 solarna stanica za 21 do 50 kolektora, oprema kao i za AGS10, ali sa solarnom cirkulacionom pumpom do 8 m dobavne visine, bez separatora zraka, sa pokazivačem bajpas zapreminskog protoka 4 - 36/min, holender sa steznim prstenom za cev 1 1/4“. Koristiti dodatni odzračnik ili separator vazduha!

Srodni proizvodi

Dodaj na listu