0

SYNCO 200 RLU2

Univerzalna regulacija (kontroler)

Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
SE486502 kontroler RLU202 - Siemens kom 26.237,00
SE486520 kontroler RLU220 - Siemens no 26.237,00
SE486522 kontroler RLU222 - Siemens kom 33.538,00
SE486532 kontroler RLU232 - Siemens kom 46.135,00
SE486536 kontroler RLU236 - Siemens kom 62.584,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Synco 200 RLU... su univerzalni kontroler za kontrolu temperature, vlažnosti i pritiska u sistemima ventilacije, klimatizacije i grejanja. Više od 140 učitanih aplikacija koje su na raspolaganju i čine programiranje vrlo efikasnim.

Karakteristike Kontroler
1 kontrolni krug, 4 UI, 1 DI, 1 RNO, 1 RCH RLU202
1 kontrolni krug, 4 UI, 1 DI, 2 AO RLU220
2 kontrolna kruga, 4 UI, 1 DI, 2 AO, 1 RNO, 1 RCH RLU222
2 kontrolna kruga, 5 UI, 2 DI, 3 AO, 1 RNO, 1 RCH RLU232
2 kontrolna kruga, 5 UI, 2 DI, 3 AO, 4 RNO, 2 RCH RLU236
Pretvarač signala SEZ220
 
UI: Universalni ulaz, DI: Digitalni ulaz, AO: Analogni izlaz, RNO: Relaj sa NO (normalno otvoren) kontaktom, RCH: Relaj sa promenjivim kontaktom.
 
Kontroler UI DI  AO
RCH  RNO
 RLU202  4  1  --  1  1
 RLU220  4  1  2  --  --
 RLU222  4  1  2  1  1
 RLU232  5  2  3  1  1
 RLU236  5  2  3  2  4
 
Dimenzije: 143 x 87 mm, za RLU202, RLU220, RLU222 i SEZ220
Dimenzije: 199 x 87 mm, za RLU232 i RLU236
 
Svaki RLU univerzalni kontroler sastoji se od baze terminala i kontrolne jedinice. Kontrolna jedinica sa štampanom pločom nalazi se unutar plastičnog kućišta. Na prednjoj strani kućišta se nalazi ekran sa operativnim elementima. Kontrolna jedinica se priključuje na bazu terminala. Baza terminala ima dva reda priključnih terminala, jedan više ekrana, drugi niže ekrana, svaki u dva nivoa. Zadatak terminala zavisi od vrste kontrolera.
Konekcije terminala na gornjoj strani su niskonaponske za pasivne/aktivne senzore, aktivne izvore signala, stanje kontakta i modulacione elektromotorne pogone. Konekcije terminala na dnu su za mrežni napon za priključak uređaja kao što su pumpe i ventilatori.
Baza terminala se može montirati na montažnu šinu po standardu EN 60715-TH 35-7.5 ili pričvrstiti vijcima na ravnu površinu.

 

Oprema i pribor

Dodaj na listu