0

Prirubnički setovi

Prirubnički setovi
RAZNI PROIZVOĐAČI
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
ZU329015 Prirubnički set No 15/6 bara kom 88,00
ZU329020 Prirubnički set No 20/6 bara kom 105,00
ZU329025 Prirubničkiset No 25/6 bara kom 111,00
ZU329032 prirubnicki set No 32/6 bara kom 166,00
ZU329040 Prirubnički set No 40/6 bara kom 168,00
ZU329050 Prirubnički set No 50/6 bara kom 180,00
ZU329065 Prirubnički set No 65/6 bara kom 240,00
ZU329067 Prirubnički set No 80/6 bara kom 399,00
ZU329069 Prirubnički set No 100/6 bara kom 511,00
ZU329071 Prirubnički set No 125/6 bara kom 827,00
ZU329073 Prirubnički set No 150/6 bara kom 907,00
ZU329075 Prirubnički set No 200/6 bara kom 1.234,00
ZU329077 Prirubnički set No 250/6 bara kom 1.750,00
ZU329215 Prirubnički set No 15/16 bara kom 141,00
ZU329220 Prirubnički set No 20/16 bara kom 148,00
ZU329225 Prirubnički set No 25/16 bara kom 160,00
ZU329232 Prirubnički set No 32/16 bara kom 282,00
ZU329240 Prirubnički set No 40/16 bara kom 289,00
ZU329250 Prirubnički set No 50/16 bara kom 331,00
ZU329265 Prirubnički set No 65/16 bara kom 386,00
ZU329267 Prirubnički set No 80/16 bara kom 658,00
ZU329269 Prirubnički set No 100/16 bara kom 798,00
ZU329271 Prirubnički set No 125/16 bara kom 907,00
ZU329273 Prirubnički set No 150/16 bara kom 1.460,00
ZU329275 Prirubnički set No 200/16 bara kom 2.213,00
ZU329277 Prirubnički set No 250/16 bara kom 3.558,00
ZU329315 Prirubnički set 15/25-40 bara kom 133,00
ZU329320 Prirubnički set 20/25-40 bara kom 139,00
ZU329325 Prirubnički set 25/25-40 bara kom 144,00
ZU329332 Prirubnički set 32/25-40 bara kom 261,00
ZU329340 Prirubnički set 40/25-40 bara kom 276,00
ZU329350 Prirubnički set 50/25-40 bara kom 492,00
ZU329365 Prirubnički set 65/25-40 bara kom 891,00
ZU329367 Prirubnički set 80/25-40 bara kom 602,00
ZU329369 prirubnicki set 100/25-40 bara kom 865,00
ZU329371 Prirubnički set 125/25-40 bara kom 2.030,00
ZU329373 Prirubnički set 150/25-40 bara kom 2.088,00
ZU329375 Prirubnički set 200/25-40 bara kom 4.319,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Oprema i pribor

Dodaj na listu