0

EWK

Konzola za ekspanzionu posudu

Konzola za ekspanzionu posudu
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
MM348112 Nosač ekspanzione posude EWK 2 - MIK MARING kom 4.001,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

  • Montažna jedinica za sanitarne sisteme

  • Priključak za sanitarni sistem s unutarnjim cijevnim navojem Rp 3⁄4″.

  • Priključak za ekspanzionu posudu s unutarnjim cijevnim navojem Rp 3⁄4″.

  • Spremno za montažu i serijski opremljeno sa: manometrom Ø63/10 bar sa automatskim zapornim ventilom, sigurnosnim ventilom 1⁄2″, 6 bar

  • Ekspanziona posuda se priključuje preko brze spojnice ili “Kappen” – ventila DIN4751 R 3⁄4″

Dodaj na listu