0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
SE486140 kontroler RMH760B-5 Siemens kom 56.566,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Kontroler SYNCO 700 RMH760b-5

SE486140     kontroler RMH760B-5 Siemens

Koristi se za:
• Kontrolu temperature kotla
• Kontrolu maksimalno 3 kruga grejanja i grejanje STP (7 mogućih varijanti), opciono sa dodatnim
modulima
• Predefinisane aplikacije koje se nalaze u katalogu
• Mogućnost rada sa odvojenom operatorskom jedinicom (plug-in ili displej)
• Integrisana KNX bus komunikacija
Ekstenzioni (dodatni) moduli dopunjuju Synco 700 univerzalne kontrolere i nude dodatne
funkcije. Moduli za proširenje su vezani za kontroler i ne rade autonomno.

Dostupni dodatni moduli:
SE486200     RMZ782B modul za dodatni krug grejanja 2
SE486205     RMZ783B modul za STV 1
SE486216     RMZ787 univerzalni modul 1
SE486213     RMZ786 univerzalni modul 1
SE486223     RMZ789 univerzalna modul 2
Ukupno mnogu biti pridodata 4 dodatna modula.

Dostupne operatorske jedinice:
SE486240     RMZ790 - operatorska jedinica plug-in tipa
SE486242     RMZ791 - nezavisna operatorska jedinica
SE486244     RMZ792 - bus operatorska jedinica

Dodaj na listu