0

HW 100-500

Hidrauličke skretnice sa izolacijim do 4830 kW

Hidrauličke skretnice sa izolacijim do 4830 kW
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

HW 100-500 Protok tople vode do 213 m³/h. Toplinska snaga pri ΔT= 20ºC do 4830 kW. Komora za izmenjivanje urađena je od kvadratne cevi. Priključci kotlovskog i potoršaćkog kruga smešteni su na nasuprotnim bočnim stranama. Zamaknuti priključci za efikasniju odzraku. Priključci za odzračivanje, ispust, senzor temperature,.... Antikorozivno zaštićene temeljnom bojom. Skretnice ispitane pod pritiskom od 12 bara, radni pritisak max. 6 bara, temperatura vode iz kotla max. 90°C. Izolacija od mineralne vune sa oplatom od pocinkovanog lima.

Hidrauličke skretnice sa oznakom "R" imaju revizioni otvor sa slepom prirubnicom.

 

Dodaj na listu