0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
EB319205 Kontroler/pogon CRC141 Esbe kom 26.204,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

ESBE serija CRC140 su kombinovani elektromotorni pogoni sa kontrolnom upravljačkom jedinicom koji  se brzo i jednostavno instaliraju. Koriste se za aplikacije krugova grejanja, sa 4-krakim ventilom i kotlom bez akumulacionog rezervoara.

ESBE kontroleri serije CRC140 dizajnirani su da pruže visok nivo udobnosti zahvaljujući mogućnosti perfektnog podešavanja karakteristika krive grejanja, dok u isto vreme štite bojler od niske i visoke povratne temperature.

Kontroler se sastoji iz dva dela:

•elektromotornog pogona koji se montira na mešni ventil, a koji kontroliše snabdevanje toplotnom energijom preko dva već fabrički ugrađena protočna senzora, S1 i S2,

senzora spoljašnje temperature, koji se montira na severnoj strani zgrade.

Primarna funkcija kontrolera je da održava temperaturu u krugu grejanja (senzor 1) preko otvaranja i zatvaranja ventila, dok u isto vreme nadgleda temperaturu povratnog voda u kotlu (senzor 2) prema zadatoj temperaturi. Ako temperatura u kotlovskom krugu pada ispod zadate temperature, kontroler će promeniti mod i otvoriti ili zatvoriti ventil kako bi dobio zadatu temperaturu na senzoru 2. U oba moda temperatura protoka u krugu grejanja nikada neće biti niža od zadate minimalne temperature ili viša od zadate maksimalne temperature.

Regulacija se zasniva na osnovu povratnih informacija od senzora i podešavanjem karakteristika kriva grejanja. Promenjivo / paralelno podešavanje karakteristika krive grejanja koje može biti aktivirano preko spoljašnjeg signala, npr. za noćno podešavanje. Za primene u dobro izolovanim zgradama i brzozagrevajućim sistemima kao što je radijatorsko grejanje može se aktivirati temperaturni filter kako bi odložio spoljašnje promene temperature da bi se izbegla neravnoteža između procenjene i stvarne potrebe za grejanjem.

Zahvaljujući specijalnom spoju između kontrolera CRC140 i ventila serije VRG, VRH i VRB, takva jedinica kao celna ima jedinstvenu stabilnost i preciznost pri regulaciji. Kontroler serije CRC140 se jednostavno montira i na ventile serije MG, G, F i BIV.

Odgovarajući mešni ventili:

Serija VRG100
Serija VRG200
Serija VRG300
Serija VRH100
Serija VRB100

Serija MG, osim 5MG
Serija G
Serija F ≤ DN50
Serija BIV
Serija T i TM
Serija H i HG

Set adaptera koji je potreban za montažu na ESBE mešne ventile isporučuje se uz svaki pogon.

Opis Vrednost
Opis Vrednost
Ambijentalna temperatura: min. -5°C, max. +55°C
Senzori: Senzori temperature tip NTC
Opseg temperature protočnih senzora S1 i S2: +5 to +95°C
Opseg temperature spoljašnjeg senzora: -50 to +70°C
Nivo zaštite: IP41
Klasa zaštite: II
El. napajanje: 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Potrošnja struje - 230 V AC: 10 VA
Obrtna sila: 6 Nm
Vreme otvaranja pri max brzini: 30s
   

 

 

Oprema i pribor

Dodaj na listu