0

CAS, CAS-S, CAS-B, CAS-BS

Akumulacioni rezervoari za toplu tehničku vodu

Akumulacioni rezervoari za toplu tehničku vodu
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CE500002 Akumulacioni rezervoar CAS 501 - CENTROMETAL kom 45.360,00
CE500004 Akumulacioni rezervoar CAS 801 - CENTROMETAL kom 59.535,00
CE500006 Akumulacioni rezervoar CAS 1001 - CENTROMETAL kom 63.315,00
CE500008 Akumulacioni rezervoar CAS 1501 - CENTROMETAL kom 95.445,00
CE500009 Akumulacioni rezervoar CAS 2001 - CENTROMETAL kom 122.850,00
CE500013 Akumulacioni rezervoar CAS 3001 - CENTROMETAL kom 181.440,00
CE500015 Akumulacioni rezervoar CAS 4001 - CENTROMETAL kom 217.350,00
CE500032 Akumulacioni rezervoar CAS-S 501 sa izmenjivačem - CENTROMETAL kom 59.535,00
CE500034 Akumulacioni rezervoar CAS-S 801 sa izmenjivačem - CENTROMETAL kom 75.600,00
CE500036 Akumulacioni rezervoar CAS-S 1001 sa izmenjivačem - CENTROMETAL kom 79.380,00
CE500062 Akumulacioni rezervoar CAS-B 501 sa inox bojlerom - CENTROMETAL kom 79.380,00
CE500064 Akumulacioni rezervoar CAS-B 801 sa inox bojlerom - CENTROMETAL kom 101.115,00
CE500066 Akumulacioni rezervoar CAS-B 1001 sa inox bojlerom - CENTROMETAL kom 105.840,00
CE500082 Akumulacioni rezervoar CAS-BS 501 izmenjivač + Inox bojler - CENTROMETAL no 92.610,00
CE500084 Akumulacioni rezervoar CAS-BS 801 izmenjivač + Inox bojler - CENTROMETAL kom 120.015,00
CE500086 Akumulacioni rezervoar CAS-BS 1001 izmenjivač + Inox bojler - CENTROMETAL kom 125.685,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Akumulacioni rezervoari CAS namenjeni su ugradnji u sisteme centralnog grejanja za zagrevanje tehničke vode uz kotlove na čvrsto gorivo (Bio-Tec, EKO-CK P, EKO-CKB P, CentroPlus, EKO-CKS) radi akumulacije toplotne energije i ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izrađuju se u tri veličine i četiri izvedbe: kao akumulacioni rezervoar, sa ugrađenim inox bojlerom za pripremu sanitarne tople vode, sa ugrađenim cevnim izmenjivačem za spajanje solarnih kolektora i sa ugrađenim inox bojlerom i cevnim izmenjivačem. Ovakve izvedbe omogućuju istovremeno korišcenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim. Uz ugrađene rezervoare CAS loženje je moguće planirati u prihvatljivo vreme, a za slučaj blažih spoljnih temperatura grejanje prostora i zagrevanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana. Bojleri su izrađeni od atestiranih materijala u skladu sa normom ISO 9001/2000.

Karakteristike akumulacionih bojlera CAS:

- Namenjeni su ugradnji u sisteme centralnog grejanja radi akumulacije toplotne energije

- Povećavaju efikasnost i ekonomičnost rada kotlova na cvrsto gorivo

- Izrađeni su od atestiranog čeličnog lima u skladu sa normom 9001/2000

- Dobro su izolovani toplotnom izolacijom na koju se postavlja spoljna obloga od skaja

- Bojlere je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sistemu

Izrađuju se u 8 veličina i četiri izvedbe:

- CAS (501, 801, 1001, 1501, 2001, 3001, 4001 i 5001) - akumulacioni rezervoar za toplu tehničku vodu

- CAS-S (501, 801 i 1001) - akumulacioni rezervoar za toplu tehničku vodu sa cevnim izmenjivačem za spajanje sa solarnim kolektorima

- CAS-B (501, 801 i 1001) - akumulacioni rezervoar za toplu tehničku vodu sa ugrađenim inox bojlerom za sanitarnu toplu vodu

- CAS-BS (501, 801 i 1001) - akumulacioni rezervoar za toplu tehničku vodu sa ugrađenim inox bojlerom za sanitarnu toplu vodu i cevnim izmenjivačem za spajanje sa solarnim kolektorima.

Napomena: fabrički proizvedeni akumulacioni rezervoari CAS koriste se isključivo za skladištenje tople tehničke vode, za skladištenje hladne tehničke vode po zahtevu proizvođač može isti proizvod doraditi da se koristi za dotičnu namenu.

Oprema i pribor

Dodaj na listu