0

Izmenjivač termički

Izmenjivač termički
CENTROMETAL
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
CE090000 Izmenjivač termički 1" - CENTROMETAL kom 7.359,00
CA005012 Termostatski ventil 3/4" - CALLEFI kom 7.611,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Izmenjivač se postavlja na poledjini kotla na fabrički pripremljeno mesto. Kod modela snage 70, 90 i 110 potrebna su 2 izmenjivača a za sve ostale po 1 izmenjivač. Izradjen je od bakra sa orebrenom površinom. U izmenjivač preko termozaštitnog ventila je potrebno dovesti hladnu vodu iz sanitarne instalacije i u isto vreme odvesti suvišnu u kanalizaciju kao na slici.

shema izmenjivaca

Izmenjivač namenjen za pothladjivanje kotlovskog kazana i sprečavanje pojave pregrevanja kod kotlova Eko CK i Centro mini. Postavlja se u kompletu sa termozaštitnim ventilom. proizvodi Centrometal

Oprema i pribor

Dodaj na listu