0

VRT / calorMATIC / auroMATIC

Sobni termostati i regulacije

Sobni termostati i regulacije
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
VL483121 Automatika calorMATIC 332 Vaillant kom 13.662,00
VL483131 Automatika calorMATIC 450 Vaillant kom 17.457,00
VL483132 automatika calorMATIC 470 Vaillant kom 20.793,00
VL483135 Automatika calorMATIC 630 Vaillant kom 59.326,00
VL483190 Automatika auroMATIC 620/2 Vaillant kom 60.842,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

VRT 15 sobni termostat sa on/off regulacijom za jednostavno regulisanje sobne temperature. Temperaturno područje je od 5 do 30 C. Priključni napon 230 V. Moguće povezivanje sa timeSWITCH 160 digitalnim tajmerom.

 
 
Za jednostavno regulisanje sobne temperature u ponudi su termostati bez mogućnosti programiranja, VRT 30 i VRT 40. Oba termostata imaju temperaturno područje od 5 do 30 C.
VRT 30 u nekoliko reči: ON/OFF regulacija, temperaturno područje 5 do 30 C, termoelement: bimetal.
 

VRT 40 u nekoliko reči: modulacioni termostat, temperaturno područje od 5 do 30 C, dvotačkasta ili kontinualna regulacija.

 

VRT 250  digitalni sobni termostat s on/off regulacijom pruža korisniku jednostavan način upravljanja sistemom grejanja u zavisnosti od sobne temperature te prema zadanom vremenskom programu grejanja. Na raspolaganju su dva režima vremenskog programiranja, za svaki dan zasebno ili blok program "5-2" (pon-pet / sub-ned) uz mogućnost nameštanja individualne temperature za svaki vremenski termin zasebno. Rukovanje termostatom je vrlo jednostavno zahvaljujući preglednom osvetljenom LCD ekranu.

VRT 250 u nekoliko riječi: on/off regulacija, mogućnost vremenskog programiranja, mogućnost podešavanja individualne temperature za svaki termin zasebno, zaštita od smrzavanja ( 5 °C), funkcija privremenog stavljanja termostata izvan pogona, baterijsko napajanje LCD ekrana, pregledni LCD ekran u plavoj boji.

 

 

calorMATIC 332 digitalni modulacioni sobni termostat omogućava upravljanje Vaillantovim uređajem u zavisnosti od sobne temperature. Termostat ima nedeljni program (tri perioda po danu) za vremensko upravljanje temperaturom prostora. LCD ekran sa plavim pozadinskim osvetljenjem i potpuno novo načelo rukovanja, koje pruža korisniku jednostavan unos parametara, kao i očitavanje aktuelnih vrednosti. Korisniku su takođe na raspolaganju posebne funkcije koje dodatno povećavaju komfor sistema grejanja (funkcija godišnjeg odmora, party funkcija, automatsko prebacivanje podešenog vremena leto/zima). Sobni termostat moguće je primeniti u kombinaciji sa starom ili novom generacijom Vaillant uređaja, koji imaju priključne stezalje 7/8/9. Preporuka je da se isti koriste na kombinovanim (VUW) uređajima, bez rezervoara potrošne tople vode.

calorMATIC 332 u nekoliko reči: digitalni modulacioni sobni termostat, regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grejanja, vremensko programiranje sistema grejanja (3 perioda po danu), tekstualni osvetljeni displej, zaštita od smrzavanja, funkcija "Party", funkcija godišnjeg odmora, funkcija "sistem grejanja ugašen", primena: za kombinovane"VUW" uređaje bez rezervoara PTV-a.

 

calorMATIC 350/350f digitalni modulacioni sobni termostat omogućava upravljanje Vaillantovim uređajem u zavisnosti od sobne temperature. Termostat ima nedeljni program (tri perioda po danu), za vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode sa funkcijom jednokratnog punjenja rezervoara. LCD ekran sa plavim pozadinskim osvetljenjem i potpuno novo načelo rukovanja, pruža korisniku jednostavan unos parametara, kao i očitavanje aktuelnih vrednosti. Korisniku su takođe na raspolaganju posebne funkcije, koje dodatno povećavaju komfor sistema grejanja (funkcija godišnjeg odmora, party funkcija, funkcija „nema me kod kuće“, funkcija „ ceo dan kod kuće“, automatsko prebacivanje podešenog vremena leto/zima). Sobni termostat moguće je primeniti u kombinaciji sa novom generacijom Vaillant uređaja s eBUS vezom. Bežična varijanata ovoga termostata calorMATIC 350f pruža bežičnu povezanost termostata sa uređajem za grejanje, kao i prenos podataka radijskim signalom.

calorMATIC 350/350f u nekoliko reči: digitalni modulacioni sobni termostat, regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grejanja, vremensko programiranje kruga grejanja i pripreme PTV (3 perioda po danu), tekstualni osvetljenji displej, zaštita od smrzavanja, funkcija jednokratnog punjenja rezervoara, "Party" funkcija, letnji pogon, funkcija godišnjeg odmora, funkcija "nema me kod kuće", primena: u kombinaciji sa svim uređajima koji imaju eBUS vezu, bežična varijanta termostata 350f.

 

calorMATIC 370/370f sobni termostat omogućava upravljanje Vaillantovim uređajem u zavisnosti od sobne temperature. Termostat ima nedeljni program (tri perioda po danu) za vremensko upravljanje: temperaturom prostora, pripremom potrošne tople vode i cirkulacionom pumpom potrošne tople vode. Električno spajanje cirkulacione pumpe je moguće primenom dodatnog pribora (multifunkcionalni modul VR 40). Termostat ima veliki LC zaslon, kao i plavo pozadinsko osvetljenje, a rukovanje se vrši na levoj i desnoj funkcijskoj tipki i na okretnom dugmetu. Korisniku su na raspolaganju posebene funkcije koje dodatno povećavaju komfor sistema grejanja (zaštita od legionele; funkcija godišnjeg odmora; funkcija praznika). Termostat ima mogućnost direktnog povezivanja sa komunikacijskom jedinicom vrnetDIALOG koja omogućava daljinski internetski nadzor i postavku parametara sistema grejanja. Termostat se povezuje sa uređajem za grejanje putem eBUS veze (putem dvožilnog sabirničkog voda), a moguće ga je integrisati direktno u uređaj za grejanje ili na zid. Bežična varijanata ovoga termostata calorMATIC 370f pruža bežičnu povezanost termostata sa uređajem za grejanje, kao i prenos podataka radijskim signalom.

calorMATIC 370/370f u nekoliko reči: digitalni sobni termostat, omogućava upravljanje Vaillantovim uređajem za grejanje u zavisonsti od sobne temperature, vremensko upravljanje temperaturom prostora, pripremom PTV-a, kao i cirkulacionom pumpom, veliki LCD tekstualni ekran sa plavim pozadinskim osvetljenjem, novo načelo rukovanja, mogućnost direktnog povezivanja sa komunikacionom jedinicom vrnetDIALOG, povezivanje putem eBUS veze, bežična varijanta termostata: calorMATIC 370f.

 

calorMATIC 450/450f atmosferski regulator koji reguliše temperaturu polaznog voda jednog kruga grejanja u zavisnosti od spoljašnje temperature, kao i prema izabranoj krivulji grijanja. calorMATIC 450 omogućava vremensko upravljanje temperaturom prostora i pripremom potrošne tople vode sa funkcijom jednokratnog punjenja rezervoara. Korisniku su na raspolaganju posebne funkcije koje dodatno povećavaju komfor sistema grejanja (funkcija godišnjeg odmora, funkcija „nema me kod kuće“) Regulator se povezuje sa uređajem za grejanje putem eBUS veze (putem dvožilnog sabirničkog voda).Bežična varijanata ovoga termostata calorMATIC 450f pruža bežičnu povezanost termostata sa uređajem za grejanje, kao i prenos podataka radijskim signalom.

calorMATIC 450/450f u nekoliko reči: regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grejanja, regulacija temperature u zavisnosti od spoljašnje temperature i prema krivulji grejanja, vremensko programiranje sistema grejanja i pripreme PTV, tekstualni osvetljeni displej, funkcija jednokratnog punjenja rezervoara PTV, zaštita od smrzavanja, funkcija "Party", funkcija godišnjeg odmora, funkcija "nema me kod kuće", primena: u kombinaciji sa svim uređajima koji imaju eBUS vezu, bežična varijanta termostata 450f.

 

calorMATIC 630 atmosferski regulator koji u osnovnoj verziji reguliše temperaturu u polaznom vodu tri kruga grejanja (direktni krug sa pumpom i dva kruga sa trokrakim ventilom) u zavisnosti od spoljašnje temperature sa mogućnošću kaskadnog povezivanja dva uređaja. Osim toga može upravljati pripremom sanitarne vode i recirkulacionom pumpom. Regulator poseduje digitalni sat i nedeljni program sa tri vremenska perioda po danu. Rukovanje na principu "okreni&klikni" i osvetljeni grafički displej sa prikazom tekstualnih poruka omogućava brz i jednostavan unos svih parametara grejanja i pregled svih aktuelnih vrednosti. Za proširenje sistema potrebno je koristiti odgovarajuće module (do 15 krugova grejanja).
calorMATIC 630 u nekoliko reči: regulacija temperature  tri kruga grejanja (osnovna verzija), mogućnost hidrauličkog proširivanja korišćenjem odgovarajućeg pribora, jednostavno rukovanje "okreni & klikni", osvetljeni displej sa prikazom tekstualnih poruka i grafičkim prikazom, nedeljni program sa tri vremenska perioda po danu za sva tri kruga grejanja i pripremu tople sanitarne vode sa recirkulacionom pumpom, mogućnost kaskadnog povezivanja do dva uređaja u osnovnoj verziji (do 6 uređaja korišćenjem pribora), mogućnost korišćenja do osam sobnih korektora (VR 80 ili VR 90), posebne funkcije: Estrih funkcija-sušenje poda; zaštita od smrzavanja; termička dezinfekcija rezervoara; party funkcija; funkcija godišnjeg odmora, ulaz za teleSWITCH, eBUS priključak za spajanje dodatnih modula.
Pribori u kombinaciji sa regulaciom calorMATIC 630:
VR 55:  kućište za korišćenje upravljačkog dela automatike kao korektora
VR 80:  sobni korektor bez mogućnosti vremenskog programiranja
VR 90:  sobni korektor sa mogučnošću vremenskog programiranja
VR 60:  modul za hidrauličko proširivanje regulatora
 
 
 

 

Dodaj na listu