0
Šifra Opis j.m. VP cena Poruči
BO010024 Kotao Gaz 6000 WBN 24 fasadni Bosch kom 74.156,00
BO010028 Kotao Gaz 6000 WBN 28 fasadni Bosch kom 87.613,00

Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a

Za maloprodajne cene pozovite najbliži maloprodajni objekat

Kotao gasni konvencionalni GAZ 6000 W snage 24 i 28 kW

• Zidni gasni kombinovani kotao (grejanje +• PTV )
• Snaga za grejanje / PTV : 24 I 28 kW
• Grejanje - kontinualna regulacija preko NTC-a na
polaznom vodu grejanja ☆☆☆
• Novi interfejs sa LCD displejom
• Trobrzinska cirkulaciona pumpa
• Modulacioni ventilator
• Jednostavnija montaža ( Nema dimnih
prstenova - ima modulacioni ventilator)
• Izuzetno tih uređaj < 36 dB 

Priprema tople vode:
• PTV - kontinualna regulacija preko NTC-a na
polaznom vodu tople vode ☆☆
• Sekundarni plo asti izmenjiva č č toplote, priprema PT
• Uklanjanje izmenjivača toplote sa jednim vijkom sa
prednje strane, svi delovi skidaju se sa standardnim
alatima
• Solarni mod (solarna kombatibilnost, dogrevanje
vode iz solarnog akumulacionog bojlera)

Sigurnosne funkcije:
• Opremljen svim standardnim sigurnosnim uređajima
(elektrode za detekciju plamena, sigurnosni ventil,
NTC-a, termostat za pregrejavanje)
• USP – Sigurnosni ventil na strani PTV (15
bar-a)
• USP – Vodeni prekidač obezbeđuje rad sistema
samo kada postoji protok/pritisak tople vode
• SIT aramtura Sigma-845
(2 sigurnosna i 1 regulacioni ventil)

Dodaj na listu