0
[ 29 06 2020 ]

LG Therma V - Testiranje rada i utisci korisnika

 

Sredinom 2018. godine kompanija LG Electronics je na tržištu Srbije predstavila novu – Treću generaciju LG Therma V toplotnih pumpi. Kroz seriju tekstova predstavićemo rezultate testiranja i iskustva korisnika u realnom radu nekoliko desetina ovih uređaja na kojima su mereni podaci u prethodnom periodu.

 

Osnovna i najbitnija promena u odnosu na prethodnu generaciju toplotnih pumpi je Freon R32 koji se koristi u njoj. Prema najnovijim trendovima, koji za cilj imaju smanjenje lošeg uticaja freona na životnu sredinu, nova Therma V generacija koristi se freon R32. Sama ta činjenica, kao i brojna inovativna tehnička rešenja implementirana u ovaj uređaj, doveli su do toga da smo u njemu dobili veoma efikasan i pouzdan uređaj sa širim opsegom primene.

 

Pre svega tu se misli na konstantan nominalni kapacitet grejanja do spoljne temperature od -7°C, maksimalnu temperature polazne vode do 65°C i garantovane parametre grejanja do -25°C.

 

Drugim rečima to znači da će krajnjem korisniku nazivni (nominalni) kapacitet uređaja (npr. 9kW) biti dostupan u najvećem delu godine, do spoljne temperature od -7°C, a tek na nižim temperaturama kapacitet toplotne pumpe će početi da opada. Taj pad kapaciteta je minimalan i na spoljnoj temperaturi -15°C kreće se u opsegu od 15 do 20 procenata zavisno od modela i temperature polazne vode. Za sve to vreme toplotna pumpa ima jako visok stepen korisnosti grejanja (COP) a pad kapaciteta je lako nadoknadiv elektro kotlom ili nekim drugim izvorom toplote po izboru, koji se može upariti sa toplotnom pumpom.

 

Visoka temperatura polazne vode ovog sistema jedan je od najvećih benefita koji je dobijen primenom novog freona čime je dobijena mogućnost primene na gotovo svim sistemima centralnog grejanja. Tu se pre svega misli na mogućnost povezivanja ove toplotne pumpe na radijatorsko grejanje što ranije skoro da nije postojalo kao mogućnost.

 

Mogućnost upravljanja rada prema spoljnoj temperaturi kao i prema unutrašnjoj temperaturi garantuje najviši mogući stepen udobnosti u korišćenju jednog Sistema grejanja. Pored toga korisnik ima mogućnost zadavanja nedeljnog rasporeda rada kao i do 30 različitih funkcija u toku jednog dana. Sva ova tenička rešenja i prednosti koje sa sobom nosi ovaj uređaj, kao i ubeđenost u njegov kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost doveli su do ideje testiranja ovih uređaja na našem tržištu.

 

U saradnji sa kompanijom LG Electronics došlo se na ideju o ovom testiranju. Ideja je bila da se što veći broj uređaja testira u realnom radu kod korisnika pri čemu se za svaki testirani uređaj pravi detaljan izveštaj sa svim potrebnim podacima o objektu, instalaciji, potrošnji i drugim zapažanjima vezanim za rad uređaja.

 

Pri tome se vodilo računa da istraživanjem budu obuhvaćeni što različitiji objekti i instalacije kako bi budući kupci i korisnici ovih uređaja mogli da pronađu najsličniji primer svom domu i na taj način unapred znaju kakve bi rezultate sistem mogao da daje. Vrlo brzo ideja je sprovedena u delo i par desetina uređaja je uz saglasnost njihovih vlasnika stavljeno na detaljno testiranje, a već nakon prve grejne sezone imamo i prve rezultate od kojih su neki čak prevazišli naša optimistična očekivanja.

 

U narednom periodu ćemo objavljivati rezultate i iskustva dobijena iz prve ruke, predstavljeno kroz nekoliko tekstova gde će svakim tekstom biti detaljno opisan po jedan sistem centralnog grejanja sa LG Therma V toplotnom pumpom treće generacije.

smrtovnice

 
 

 

 

« Prethodna strana