0
[ 10 11 2015 ]

46. kongres KGH

Posetite nas na predstojećem kongresu KGH od 02.do04.12.2015

Naše preduzeće je i ove godine uzelo učešće na kongresu KGH kao izlagač na Štandovima broj 72 i 73 u prizemlju kongresnog centra Sava na Novom Beogradu. 46. kongres po redu se održava od 02. do 04. 12. 2015.

 

Cilj ovogodišnjeg skupa  je da okupi stručnjake svih specijalnosti koji se bave unapređivanjem zgrada, višestruko zavisnih od energije. Njihov zadatak je da ih pretvore u samostalne proizvođače energije za sopstvene potrebe i postanu objekti „nula“ energije ili čak energije „plus“, uz održavanje zdravih i komfornih uslova u njima. Primarne teme kongrese će biti iskustva današnjice, primena novih materijala i tehnologija, kao i aktuelni naučni rezultati koji tom cilju doprinose.

Kongres tradicionalno prati izložba uređaja, sistema, aparata, opreme, koja se ugrađuje i koristi u građevinskim objektima, kao i odgovarajućih mernih i kontrolnih instrumenata, klasičnih i najnovijih materijala ali i najnovijih softverskih programa.

 Predviđen je i poseban program za studente visokoškolskih i univerzitetskih institucija uvođenjem nagrađivanja njihovih najboljih radova.

                                                                                  OSNOVNE TEME KONGRESA

 

 • Energetski problemi, izazovi i rešenja za „Beograd na vodi".
 • Primena obnovljivih izvora energije u novim i renoviranim zgradama.
 • Sistemi KGH u industrijskim, stambenim objektima, i objektima opšte namene
 • Ekonomična rešenja za daljinsko grejanje i hlađenje
 • Zgrade budućnosti, pametne zgrade. Kako do zgrada „nula energije"
 • Energija za osvetljenje i vertikalni transport, za aparate i kućne uređaje
 • Energetsko unapređenje starih zgrada - posebno objekata od istorijskog i kulturnog značaja
 • Energetska efikasnost zgrada tokom njihovog veka trajanja
 • Veza arhitektonskog rešenja zgrade sa mehaničkim, termičkim i sistemima osvetljenja
 • Harmonizacija korišćenja električne energije u mreži
 • Zgrade nula emisija CO2 - zgrade nula energije i „energije plus". Rashladni sistemi današnjice, toplotne pumpe, nove konstrukcije rashladnih mašina. Današnje stanje i perspektive daljeg razvoja
 • Najnoviji izvedeni projekti u svetu i Srbiji kao primeri približavanju zgradama „nula" energije

smrtovnice

« Prethodna strana