0
[ 25 10 2008 ]

Aktuelno – Kako efikasno koristiti gas

U skladu sa aktuelnim trenutkom u našoj zemlji pokušaćemo da kroz preporuke pomognemo u cilju pravilnog i sigurnog korišćenja uredjaja koji troše gas
U dosadašnjoj praksi objavljivanja tekstova na našem web-saitu nismo imali tako često običaj da objavljujemo tekstove od opšteg interesa ali nas je naprosto aktuelni trenutak i potreba da korisnicima približimo gas kao energent naterao na tako nešto. U daljem tekstu navedene su preporuke po tipu potrošača gasa. Deo preporuka je investicioni sa okvirnom cenom investicija i procentualno iskazanom uštedom. Molimo Vas da sve procente uzmete sa rezervom jer su oni zaista individualna stvar za svaku instalaciju. Kod štednjaka, pećnica i rešoa: • Gasni gorionik na štednjaku ne paliti pre postavljanja posude • Plamen podesiti na maksimalnu jačinu tako da ne liže posudu iznad dna • Kad jelo proključa smanjiti plamen do granice ključanja • Kuvati u poklopljenoj posudi i ekspres loncu • Nemojte kuvati u posudi znatno manjeg prečnika od prečnika plamena na gorioniku. Kod gasnih protočnih bojlera: • Temperaturu vode podesiti pomoću birača do najviše 55°C (za manje količine vode) • Ekonomičnost je veća pri kratkotrajnoj upotrebi (2 do 15 min.) Kod gasnih kotlova i kombi-bojlera: • Sobni termostat podešavajte ne preko 20°C u dnevnom boravku odnosno 18 °C u spavaćim sobama; svaki stepen zagrevanja prostorija preko preporučenih povećava potrošnju gasa oko 5% • ugradnja termostata koji podešavaju rad kotla prema promeni spoljnih uslova. Sa ovakvim termostatima se može uštedeti i do 15% (nivo investicija oko 150 Eura) • redovno održavanje od strane ovlašćenih i stručno osposobljenih osoba od strane proizvodjača opreme ili njihovih predstavnika. Redovnim održavanjem se pre svega podrazumeva provera pritiska na gasnom ventilu, čišćenje izmenjivača, gorionika i dimovoda. Najveći „neprijatelj“ gasnih kotlova koji vrše pripremu sanitarne vode protočnim principom je svakako vodeni kamenac. 1 mm kamenca povećava potrošnju energije i do 4 % dok 4 mm kamenca povećava i do 15%. Postoji čitav niz načina za sprečavanje pojave kamenca ali se redovnim održavanjem svakako u dobroj meri može sprečiti. Okvirna cena redovnog godišnjeg servisa je od 30 do 60 eura u zavisnosti od kotla i proizvodjača • Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, omogućava preciznu regulaciju po svakoj prostoriji tako da sprečava pregrevanje prostorije i rasipanje energije. Moguća ušteda je i do 15 %. (nivo investicija oko 15 Eura po ventilu) • zamena kotlova starije generacije novim – kondenzacionim. Kondenzaciona tehnologija više nije tako nova u našoj zemlji ali za svaki slučaj probaćemo na krajnje jednostavan način da objasnimo princip rada i mogućnosti ovakvog kotla. Dakle, kondenzacioni kotlovi iskorišćavaju toplotu dimnih gasova preko dodatnog izmenjivača toplote za dodatno zagrevanje kotlovske vode tako da je temperatura dimnih gasova kod klasičnih kotlova oko 140°C dok kod kondenzacionih oko 55°C. Da bi se ovakav kotao koristio na pravi način potrebno je da i ostatak instalacije bude prilagodjen tzv. niskotemperaturskom režimu grejanja. Tačnije, radijatori moraju biti nešto veći u odnosnu na klasičan sistem grejanja a takodje ovakav sistem je izuzetno pogodan za podno grejanje. Ovakvim kotlovima ušteda energije može biti i do 25 %. Okviran nivo investicije kreće od 1000 Eura za kotlove male snage pa naviše u zavisnosti od veličine kotla i proizvodjača. Period isplativosti ovakve investicije trebao bi da bude oko 3 godine a svake sledeće godine praktično štedite. Ugradnjom kvalitetne izolacije na objekte kao i zamenom prozora i vrata. O mogućnostima uštede na ovaj način više bi mogli da Vam kažu firme specijalizovane za gradjevinske materijala ali svakako uštede nisu male kao ni investicija. Svakako kvalitetnom izolacijom smanjuje se potreba za velikim kotlovima pa je i sama investicija u kotlove i opremu manja. Kod gasnih peći: Nikad ne ostavljajte gasnu peć u radu bez povremenog nadzora. Kod svih gasnih kućnih aparata: Praktično rukovanje novim aparatom naučite od ovlašćenih (kompetentnih) servisera, prilikom postavljanja i prvog puštanja gasnog aparata, poštujući upu-tstva proizvođača; Pre odlaska na duže odmore obavezno zatvorite gasni ventil ispred svakog gasnog aparata kao i glavni zaporni ventil ispred merno regulacionog seta. Za pravilno i redovno održavanje i servisiranje gasnih kućnih aparata odgovoran je korisnik. Važna napomena Ukupna ušteda energije ne može se dobiti prostim sabiranjem gore navedenih procenata ali je svakako velika i u svakom slučaju korisna. Nadamo se da su Vam gore navedeni saveti bili korisni. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.
« Prethodna strana