0
[ 17 03 2008 ]

Mostra Convegno

36. po redu smotra iz oblasti termotehnièkih i vodovodnih instalacija pod nazivom Expobagno održao se u periodu od 11.-15. marta 2008 godine u Milanu u Italiji. Najveæa evropska izložba koja se održava svake druge godine (unakrsno sa Sajmom ISH u Frankfurtu) u ovoj oblasti okupila je 50 izlagaèa iz stranih zemalja.
Ovu izložbu su obeležila brojne tehnièke inovacije i dostignuæa a na popisu ispod možete pronaæi nagradjene za dizajn. Dobitnici nagrade Premio Comfort & Design 2008 su:
Ono što je dominiralo na èitavoj izložbi su svakako obnovljivi izvori energije tj. pre svega solarni sistemi i sve što je vezano za njih. Skoro da nije bilo proizvodjaèa koji nisu imali makar nešto iz oblasti solarnih sistema. Za razliku od izložbe u nemaèkoj – Frankurtu od prošle godine kada su dominirali domaæi proizvodjaèi primat i dominaciju na ovoj izložbi su imali italijanski proizvodjaèi. Štandovi su neverovatno veliki i opremljeni. Nivo sredstava koji je utošen od strane skoro svih izlagaèa je zaista neverovatnan. U tome su svakako prednjaèali proizvodjaèi kotlova. Fondital grupacija èiji smo mi predstavnici na našoj teritoriji prikazali su skoro sve iz svog proizvodnog programa na èak 4 štanda i to kao Fondital, Valsir, Oliveira i Nova Florida. Fondital kao najveæi evropski proizvodjaè aluminijumskih radijatora predstavio je èitav niz noviteta pre svega u programu klasiènih gasnih kotlova (restilizivani model Tahiti koji æe se pojaviti i na našem tržištu u narednim nedeljama) kao i u programu kondenzacionih gasnih kotlova. Takodje su u svoju ponudu uvrstili i solarne sisteme.
Kao sponzori trenutnog fudbalskog šampiona Evrope – kluba Milano na štandu su imali kopiju pehara Lige šampiona koji je bio prava atrakcija sajma.
Takodje, ova firma je bila i predmet novinskih natpisa u celog Italiji povodom hapšenja jednog od kineskih proizvodjaèa aluminijumskih radijatora koji je falsifikovao njihov radijator koji se proizvodi pod imenom Nova Florida. Inaèe ove kopije su i ranije pronadjene u nekim istoèno evropskim zemljama (Ukrajini i Moldaviji) ali italijanske vlasti u tom sluèaju nisu mogle da reaguju. Iako nije italijanski proizvodjaè, nemaèki Junkers je imao jedan od najuspešnijih nastupa ( u skladu sa svojom reputacijom). Predstavljen je èitav niz noviteta.
Uèešæe na sajmu i svoje novitete osim gore navedenih predstavili su skoro svi proizvodjaèi koje zastupamo na našem tržištu : Aquamax (Italija), Caleffi (Italija), Esbe(Švedska), Faf (Turska), Henco (Belgija), Rehau (Nemaèka), Rems(Nemaèka), Danfoss (Danska), Herz (Austrija), Giersch (Nemaèka), Mobius (Italija), Sitem (Italija), Racorfer (Italija)
Znaèajno je pomenuti da se ovom prilikom predstavila i 3 srpska proizvodjaèa: Fabrika bakarnih cevi Majdanpek, Peštan iz Arandjelovca i Cini iz Èaèka. Cini je predstavio èitav niz novih modela sušaèa i radijatora a posebno zapaženo mesto i interesovanje je zauzeo program aluminijumskih sabirnika i razdelnika.
Dobar deo noviteta koje smo videli kod naših dobavljaèa možete da videte i na predstojeæem Sajmu tehnike u Beogradu od 12.05. do 17.05.2008 i to na štandu br. 1581 u Hali 14.
« Prethodna strana