0
[ 10 08 2007 ]

A od kume ... TELEVIZOR!

Krece nova Junkers Akcija: sakupite kupone - osvojite televizor. Opširnije ...
Sa poèetkom od 10.08.2007. JUNKERS zapoèinje PRODAJNU AKCIJU za sve JUNKERS kondenzacione kotlove: CERAPUR, CERASMART, CERASMART MODUL i CERAPURMAXX.
Akcija: Svaki uèesnik akcije koji u periodu trajanja akcije kupi 2 JUNKERS kondenzaciona kotla, i pošalje dokaz o kupovini na Robert Bosch doo kao i popunjen kupon, dobija na poklon - Televizor (ekran 51). Trajanje akcije: - 10. Avgust - 10. Septembar 2007 godine. Uèesnici akcije: - Trgovaèki partneri autorizovanih distributera - Instalateri Naèin uèestvovanja: - Za sve kondenzacione kotlove koji se budu isporuèivali u toku trajanja akcije, BOSCH æe uz garancije priložiti kupon. - Poslati kupon i kopiju raèuna na adresu ROBERT BOSCH d.o.o. Bulevar Osloboðenja 257 11000 Beograd Izgled kupona:
Želimo vam uspešnu akciju i dobru prodaju!
« Prethodna strana