0
[ 02 02 2006 ]

REHAU - sistem predizolovanih cevi INSULPEX

Prvi sistem predizolovanih cevnih sistemana svetu od PEX-a za daljinsko snabdevanje toplotnom energijom sa koeficijentom provodjenja toplote (lambda) 0.024 W/mK PENA + Difuziona bariera.
Prvi sistem predizolovanih cevnih sistemana svetu od PEX-a za daljinsko snabdevanje toplotnom energijom sa koeficijentom provodjenja toplote (lambda) 0.024 W/mK PENA + Difuziona bariera. Sistem se sastoji od predizolovanih cevi od PEXa, koje se spajaju sa REHAU -fitinzima sa pokretnom navlakom. Sistem je predviđen za sledeća područja primene: ?Snabdevanje toplotnom energijom ?Snabdevanje pitkom i toplom sanitarnom vodom ?Transport rashladnih medija ?Transport procesnih medija Maksimalna radna temperatura iznosi 95 ?C, a maksimalni radni pritisak iznosi 6 bar-a. Prednosti INSULPEX-cevi: Zahvaljujući posebnim međusobnim spajanjem komponenti koje sprečava stvaranje sila u podu?nom pravcu, INSULPEX-cevi su najvećim delom samokompenzujuće. Naročitom vodo-nepropusnom konstrukcijom u podu?nom pravcu je kod INSULPEX- cevi prodor vode usled eventualnog o?tećenja spolja?njeg omotača cevi lokalno ograničen. Ovo ima za posledicu da su i gubici toplote lokalno ograničeni. INSULPEX-cevi se proizvode u sledećim varijantama: INSULPEX CEVI SDR 7,4 INSULPEX-cevi sa oznakom SDR 7,4 se sastoje od RAUHIS-cevi, izolacije od poliuretanske pene i spolja?njeg omotača cevi od polietilena. Maksimalna radna temperatura iznosi 95 ?C, a maksimalni radni pritisak iznosi 10 bar-a.

INSULPEX cevi DUO SDR 7

INSULPEX cevi UNO SDR 11

INSULPEX cevi DUO SDR 11
« Prethodna strana