0
[ 04 12 2005 ]

TERMOSTAT koji misli EFET 550 - DANFOSS

EFET 550.Termostat koji misli! EFET 550.je inteligentan termostat koji uči. Thermostat će sam da zaključi kada će da uključi podno grejanje. Da bi postigao temperaturu u prostoriji u odredjeno vreme. Podesite 22?C u 7 pre podne i thermostat će se pobrinuti da imate tu temperaturu u tacno 7h.
EFET 550 Nova dimenzija komforta i ekonomicnosti, ELEKTRIČNO PODNO GREJANJE DANFOSS EFET 550.Termostat koji misli! EFET 550.je inteligentan termostat koji uči. Thermostat će sam da zaključi kada će da uključi podno grejanje. Da bi postigao temperaturu u prostoriji u odredjeno vreme. Podesite 22?C u 7 pre podne i thermostat će se pobrinuti da imate tu temperaturu u tacno 7h. The Pro-Active EFET 550. EFET 550. koristi sofisticiran jedinstveni regulator, koji omogućava termostatu da se aktivno upravlja prema parametrima komfora, sobne temperature I ekonomicnosti, u cilju poboljsanja komfora a u isto vreme - stednje energije. Kada spoljnja temperature padne, svaki drugi thermostat će reagovati tako ?to će kompenzovati veće gubitke toplote povećavajući temperaturu poda. EFET 550 je medjutim programiran da razume, da ako se temperature poda poveća temperatura vazduha se mo?e malo smanjiti za isti osećaj ugodnosti. Znači, ako se temperature poda poveća za +1?C, temperatura u prostoriji mo?e biti ni?a za 0,2?C, ?to ?tedi do 10% energije poredeći sa običnim termostatima. Iskoristite sve prednosti Va?eg termostata EFET 550 ima dugu listu karakteristika, koja pobolj?ava i unapredjuje va? system grejanja. Na primer EFET 550 ima podesivu maksimalnu temperature koja ne sme da se predje kada se koristi drveni pod. Otvaranjem prozora nećete poremetiti thermostat i system grejanja. EFET 550 neće reagovati na nagli pad temperature, jer zna da je najverovatnije o privremenoj pojavi. I tako dalje, lista mogućnosti se nastavlja? Tehnički podaci: Temperaturski opseg: 5? to 35?C or OFF Temperatura poda: 20? to 50?C Napon: 180-250 V ~ 50/60 Hz Snaga: 250 V ~ 16 A Vladimir ?ivanović

« Prethodna strana