0
[ 04 12 2005 ]

Termička za?tita CENTROMETAL kotlova ugradjenih na zatvorene sisteme

Kotlovi EKO-CK ugradjeni na zatvorene sisteme centrlnog grejanja moraju imati ugradjenu termičku zaštitu. Termička zaštita ima funkciju osiguravanja kotla od pregrevanja bilo zbog nepravilnog rada regulatora promaje ili kog drugog slučaja prekomernog dotoka svežeg vazduha u ložište kotla koje izaziva podizanje temperature u kotlu iznad 93 °C.
Kotlovi EKO-CK
Kotlovi EKO-CK ugradjeni na zatvorene sisteme centrlnog grejanja moraju imati ugradjenu termičku zaštitu. Termička zaštita ima funkciju osiguravanja kotla od pregrevanja bilo zbog nepravilnog rada regulatora promaje ili kog drugog slučaja prekomernog dotoka svežeg vazduha u ložište kotla koje izaziva podizanje temperature u kotlu iznad 93 °C.

Delovi termičke zaštite za kotlove EKO-CK
-izmenjivač toplote (1)
-termički ventil (2)Postupak kod ugradnje termičke zaštite
Kotlovi EKO-CK 20-50 kW
Izmenjivač toplote (1) je potrebno ugraditi na jedan od pripremljenih priključaka (unutrašnji navoj 1") na gornjem delu zadnje stranice kotla. Na preostale priključke je potrebno ugraditi termički ventil (2) odnosno uvrnuti njegovu sondu (3). Priključak 4 termičkog ventila spojiti na dovod hladne sanitarne vode, a priključak (5) spojiti sa priključkom (6) izmenjivača toplote. Priključak (7) toplotnog izmenjivača spojiti sa kanalizacijom.Kotlovi EKO-CK 70-110 kW
Ugradjuju se po dva izmenjivača toplote (1) termička ventila (2) na način kako je opisano za kotlove EKO-CK 20-50 kW.

Kotlovi EKO-CKB
Kotlovi EKO-CKB moraju takodje imati ugradjenu termičku zaštitu ako su ugradjeni na zatvorene sisteme centralnog grejanja. Funkcija termičke zaštite kod ovih kotlova je ista kao i kod kotlova EKO-CK. Kod ovih kotlova ugradjeni INOX bojler preuzima funkciju izmenjivača toplote za potrebe termičke zaštite.

Delovi termičke zaštite za kotlove EKO-CKB
-termički ventil (2)

Postupak kod ugradnje termičke zaštite
Na sigurnosno-odzračni priključak na kotlu postaviti T-komad. U horizontalni krak T-komada umetnuti sondu (3) dok se ha drugi krak T-komada (vertikalni krak) spaja sigurnosno-odzračna grupa. Na instalaciju tople sanitarne vode ugraditi T-komad od kojeg se termički ventil (4) spaja na polaz tople PTV, dok se priključak (5) spaja u kanalizaciju.

« Prethodna strana