0
[ 19 11 2014 ]

45. kongres KGH

Posetite nas na predstojećem kongresu KGH od 3. do 5. 12. 2014.

Naše preduzeće je i ove godine uzelo učešće na kongresu KGH kao izlagač na Štandovima broj 72 i 73 u prizemlju kongresnog centra Sava na Novom Beogradu. 45. kongres po redu se održava od 03. do 05. 12. 2014.

Ovogodišnji skup je planiran da bude u duhu tema koje danas obuhvataju aktuelne zadatke svetske energetike i očuvanja životnog prostora i da okupi sve profile učesnika u gradnji zgrada i njihovom energetskom opremanju: energetičare, arhitekte kao i građevince koji ujedinjenim naporima stvaraju objekte, posebno one koji u budućnosti treba da budu nula energije. Rukovodeći se naglašenim potrebama za saradnjom svih učesnika u projektovanju i građenju zgrada, prvi put su u Organizacionom odboru i predstavnici arhitekata.

Spisak tema je širok kako bi se podstakle sve institucije, obrazovne, projektantske, montažerske, kao i one administrativno-pravnog profila, da svojim nastupom, svaka u svojoj specijalnost, upotpune celokupnu problematiku energetike koja se odnosi na građevinske objekte. Predviđen je i poseban program za studente visokoškolskih i univerzitetskih institucija uvođenjem nagrađivanja njihovih najboljih radova.

OSNOVNE TEME KONGRESA

 • Termička ugodnost u sprezi sa potrošnjom energije
 • Prirodna i mehanička ventilacija
 • Raspodela vazduha u klimatizovanom prostoru
 • Primena obnovljivih izvora energije u zgradama, integracija obnovljivih izvora energije u renoviranju postojećih zgrada
 • Sistemi KGH u industrijskim, stambenim, javnim i ostalim objektima
 • Povratno korišćenje toplotne energije
 • Daljinsko grejanje i hlađenje
 • Inteligentne zgrade
 • Fizika zgrada
 • Novi materijali u građevinarstvu i njihov uticaj na energetske zahteve zgrada
 • Energija u zgradama za osvetljenje i liftove
 • Distribuirana električna energija
 • Energetsko unapređenje starih zgrada - posebno od istorijskog i kulturnog značaja
 • Energetska efikasnost zgrada tokom njihovog životnog veka
 • Veza arhitektonskog rešenja, mehaničkih, termičkih sistema i sistema osvetljenja
 • Potrebe za energijom i potrošnja energije u zgradama
 • Akumulacija toplote
 • Proizvodnja energije u zgradama, harmonizacija električne energije u mreži
 • Zgrade nula emisije CO2 - zgrade nula energije i „energije plus"
 • Rashladni sistemi današnjice, toplotne pumpe, nove konstrukcije

Kongres i ove godine prati izložba uređaja, sistema, aparata, opreme, koji se ugrađuju i koriste u građevinskim objektima, kao i odgovarajućih instrumenata, materijala i softverskih programa, koji su u vezi sa energetskim potrebama stambenih, javnih i industrijskih zgrada.

smrtovnice

 
 

 

 

« Prethodna strana