0
[ 01 11 2013 ]

Kupovina putem administrativne zabrane

Početkom ove sezone grejanja u svim našim maloprodajnim radnjama kupcima je omogućena kupovina putem administrativne zabrane, na 6 mesečnih rata, bez kamate.

 

Šta je administrativna zabrana?

Administrativna zabrana predstavlja zabranu koja se stavlja na zaradu dužnika, odnosno korisnika kredita po njegovom pristanku. Administrativna zabrana ima formu rešenja, kojim se poslodavac korisnika kredita obavezuje da uplaćuje mesečne anuitete, tačnije obavezuje se da vrši obustavu na zaradi u visini mesečnog anuiteta, sve dok konkretni zaposleni ne izmiri svoje obaveze prema poveriocu (u ovom slučaju prema našem preduzeću Etaž d.o.o.). Na taj način poverilac je u izvesnoj meri siguran da će mesečni anuiteti obustavom od zarade biti redovno uplaćivani od strane poslodavca kod koga je zaposlen korisnik kredita na račun poverioca.

Da bisate ostvarili pravo na kupovinu preko administrativne zabrane potrebno je da ispunite i overite određene formulare u Vašem preduzeću. Niže se nalaze priloženi formulari koje možete dobiti u svakoj našoj radnji ili Vam ih mogu poslati na e-mail u elektronskom obliku.

smrtovnice

 
 

 

 

« Prethodna strana