0
[ 22 10 2012 ]

Preduzeće Etaž je dobilo sertifikat kvaliteta ISO 9001:2008

Naše preduzeće dobilo je 20. 09. 2012. godine od sertifikacionog tela TÜV SÜD iz Nemačke sertifikat za uspostavljeni sistem kvaliteta ISO 9001:2008  čime je ušlo u red preduzeća koja posluju po najvišim međunarodnim standardima.

Nakon dvogodišnjeg rada na ovom projektu ovo priznanje nam omogućava bržu, bolju i efikasniju saradnju sa svim nadležnim institucijama, dobavljačima, kupcima, instalaterima naše  opreme i krajnjim korisnicima naših usluga.

Kada smo krenuli u ovaj projekat cilj nam je bio da:

· kvalitetnim pristupom našim poslovnim aktivnostima, otklonimo sve rizike po bezbednost i zdravlje ljudi,
· proširimo tržište prodaje naših proizvoda i zauzmemo na njemu vodeće mesto,
· smanjimo troškove i povećamo ukupnu rentabilnost poslovanja,
· uspostavimo dugoročan partnerski odnos sa našim kupcima i dobavljačima.

Svi zaposleni, na čelu sa najvišim rukovodstvom, u sistemu rada organizovanom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, poštovaće i primenjivaće navedena načela (principe) u svom svakodnevnom radu, svesni toga da naš poslovni uspeh zavisi od nas samih.

smrtovnice

 
 

 

 

« Prethodna strana