0
[ 10 05 2008 ]

52. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIŠKIH DOSTIGNUĆA (UFI)

Posetite nas na štandu 1581 hala 14. Potsećamo da je prošle godine Etaž dobio nagradu za najlepše uređen štand, ove godine branimo titulu!
„Integra” - integrisana fabrika 21. veka, produktronika-aktivne i pasivne elektronske komponente i moduli, industrijske mreže i senzori, elektroenergetika-oprema i uređaji za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, rasveta. Metalik-mašinogradnja, metaloprerađivačka industrija, oprema za grejanje i hlađenje, inovacije, domteh, kućna elektronika, materijali-novi materijali, crna i obojena metalurgija, nemetali, izolacioni materijali, livarstvo, transporteh-sredstva i oprema za skladištenje, integralni transport i saobraćaj, brodogradnja, staklo, izložba naučno-tehničke literature, nacionalne izložbe. ..
« Prethodna strana