0
[ 14 05 2007 ]

Etaž nagradjen na sajmu

Udruženje Ekonomskih Propagandista Srbije - UEPS dodelilo je Etažu diplomu za uspešan promotivni nastup na sajmu tehnike u Beogradu
Udruženje ekonomskih propagandista UEPS uruèilo je Grand prix za najbolji promotivni nastup preduzeæima "ABS Holdings" i "Metalka Majur". Diplome za uspešan promotivni nastup dobili su "Etaž","Legrand" , "Teximp" i "Portal"

Posebna priznanja dobili su ATB "Sever" iz Subotice za hidroforsko postrojenje, HCP iz Kruševca za modem, "RB Generalekonomik" iz Beograda za sistem za satelitsko praæenje vozila, "Deublin" iz Nemaèke za dinamièke zaptivaèe, "Energoinvest" iz Republike Srpske za inverzni transformator i "AGB lab" iz Slovenije za sistaem za merenje televizijske gledanosti. Priznanje su dobili i "Elni prom" iz Niša za samogasive izofleks cevi bez halogenih elemenata, "Klinger" iz Austrije za višeslojnu zaptivku, "Feniks BB" iz Niša za modem u daljinskom nadzoru toplotnih podstanica, "Var commerce" za ureðaj za elektrootporno zavarivanje varnièenjem i BBT "Termotechnik" iz Nemèke za kondenzacioni kotao. Velika nagrada Beogradskog sajma "Korak u buduænost" uruèena je najuspešnijim izlagaèima na Meðunarodnom sajmu tehnike i tehnièkh dostignuæa. Nagrade su dobili "Nigos elektronik" iz Niša za automat za voðenje procesa seèenja drveta, "Informatika" iz Beograda za info kontrolu SCADA, "EVB Elektronik Vibro Balans" iz Šapca za mašinu za balansiranje turnopunjaèa, "Altpro" iz Hrvatske za železnièki stanièni brojaè osovina i "Yokogawa" iz Japana za elektromagnetno merilo protoka. "Korak u buduænost" pripao je i nemaèkom "Vissmann" za gasni kondezacioni kotao, bugarskoj kompaniji "Tehnologica" za "Hermes" - sistem za upravljanje ljudskim resursima, "Soko inženjeringu" iz Beograda za klima komoru, nemaèkom "Motoman" za industrijskog robota i italijanskoj "Amadi" za punè presu. Posebno priznanje uruèeno je i "Efko massinenbau" iz Nemaèke za ureðaj za reparaciju ventila, "General eletric" iz SAD za frižider, "Traco" iz Beograda za ureðaj za održavanje pritiska u postrojenjima centralnog grejanja i korporaciji OSG iz Japana za karbidnu burgiju za duboko bušenje. Udruženje likovnih umetnika Srbije ULUPUDS dodelilo je nagrade za najbolji industrijski dizajn preduzeæima "Informatika" iz Beograda za logièki kontrolor "mikroblu" i LDV iz Belgije za numerièke mašine za lasersko rezanje i probijanje.

« Prethodna strana