0
[ 31 01 2007 ]

Svečano otvaranje veleprodaje u Tabanovačkoj

Eta? je svojim partnerima i zaposlenima priredio koktel u renoviranim prostorijama nove veleprodaje.
Eta? je sa dobrim elanom i velikim ambicijama u?ao u novu 2007. i intenzivno radi na pro?irenju poslovnih kapaciteta.
« Prethodna strana