0
[ 20 12 2006 ]

Eta? na novoj lokaciji

Od 01.01.2007. promenićemo lokaciju na kojoj se nalaze uprava, komercijalni sektor i magacin preduzeća. Nova adresa je Tabanovačka 5 u Beogradu.
Od 01.01.2007. uprava, komercijalni sektor i magacin preduzeća koji su nalazi u Djakovačkoj 7 (Djeram pijaca) preseliće se na novu adresu i to: Nova adresa:Tabanovačka 5, Autokomanda, Beogradu. Novi telefoni: 011-3098-236, 011-3098-237 011-3980-308 Neke od dosada?njih fiksinh telefona uspećemo da preselimo i na novu adresu dok mobilni telefoni ostaju i dalje u fuinkciji. Zvanična adresa na kojoj je registrovano preduzeće ostaje i dalje ista Smiljanićeva 3.
Molim Vas svu po?tu ubuduće ?aljite na novu adresu: Tabanovačka 5, 11000 Beograd
Mapu i detaljnije informacije pogodne za ?tampu pogledajte u PDF dokumentu
« Prethodna strana