0
[ 28 11 2006 ]

37. kongres KGH u Beogradu

U periodu od 06-08.12 2006 odr?aće se tradicionalni 37. kongres KGH (klimatizacija, grejanje, hlađenje). Na?i ?tandovi se nalaze u okviru izlagačkog dela kongresa i to na ?tandovima 74. i 75.
Kongres se odr?ava u kongresnoj sali Centra Sava u Beogradu. U okviru kongresa svoje viđenje ove problematike izneće eminentni stučnjaci iz ove oblasti kako iz zemlje tako i iz inostranstva. Osim kongresnog dela postoji i izlo?beni sa ?tandovima prestavni?tava, distributera i uvoznika. Organizatori kongresa su Dru?tvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) i Savez ma?inskih i elektro in?enjera i tehničara (SMEITS) i pod pokroviteljstvom dve najveće svetske organizacije iz ove oblasti Međunarodni institut za hlađenje (IIR) i Američko dru?tvo in?enjera za grejanje hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE). Na?e preduzeće, Eta? d.o.o. je prepoznalo svoje mesto kao Glavni sponzor Kongresa. Na?i ?andovi se nalaze u okviru izlagačkog dela kongresa i to na ?tandovima 74. i 75. Osim već dobro poznatih programa po kojima nas prepoznaju već du?i niz godina ove godine ćemo vam predstaviti program podstaničkih armatura proizvođača FAF i gasne kotlove proizvođača Fondital.
« Prethodna strana