0
[ 15 09 2006 ]

Poseta i obuka servisera u fabrici gasnih kotlova Fondital

U periodu od 06.09.-10.09.2006 vodili smo grupu saradnika na obuku za servisera u fabriku gasnih kotlova Fondital u mestu Vestone (Brescia) u Italiji.
Serviserima je prezentovana kompletna gama proizvoda sa mogućnostima i primenom. Obidjene su proizvodne linije i izvr?ena praktična demonstracija mogućnosti kotlova kao i obuka za njihovo servisiranje i odr?avanje. Iskazano je veliko zadovoljstvo vidjenim a poseban utisak je ostavila laboratorija za testiranje uredjaja i ispitni centar. Sami uredjaji su dosta jednostavne konstrukcije i praktični za primenu i odr?avanje.


U isto vreme iskori?ćena je prilika za posetu fabrici aluminijumskih radijatora koja se nalazi u okviru Grupacije Fondital. Ovi radijatori su mnogo poznatiji na na?em tr?i?tu kao robna marka Calidor i prodaju se na na?em tr?i?tu već vi?e od 10 godina. Sam proces proizvodnje izgleda imponzatno sa dnevnim kapacitetom od 120.000 članaka na ukupno 22 robotizovane prese. Nakon zavr?ene obuke zadnjeg dana organizova je fakultativna poseta grada Verone sa licenciranim vodičem. U isto vreme koristimo priliku da zahvalimo fabrici na gostoprimstvu i predusretljivosti kao i na podr?ci koju nam pru?aju u plasmanu njihovih proizvoda

« Prethodna strana