0
[ 04 12 2005 ]

ETA? na ovogodi?njem 36. KGH kongresu

Ovogodi?nji, trideset ?esti, Kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju, odr?ava se pod geslom KGH U INTEGRALNOJ OPTIMIZACIJI ZGRADA. Time organizator ?eli da naglasi značaj svih detalja koji direktno ili indirektno utiču na energetiku zgrade tokom njenog veka trajanja: od njenog planiranja i projektovanja, preko gradnje, eksploatacije, stalnog unapređenja u skladu sa razvojem novih tehnologija KGH, sve do ekolo?ki čiste destrukcije na kraju veka trajanja.
Ovogodi?nji, trideset ?esti, Kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju, odr?ava se pod geslom KGH U INTEGRALNOJ OPTIMIZACIJI ZGRADA. Time organizator ?eli da naglasi značaj svih detalja koji direktno ili indirektno utiču na energetiku zgrade tokom njenog veka trajanja: od njenog planiranja i projektovanja, preko gradnje, eksploatacije, stalnog unapređenja u skladu sa razvojem novih tehnologija KGH, sve do ekolo?ki čiste destrukcije na kraju veka trajanja. Evropski standardi koji predstavljaju direktivu za smanjenje energetskih potreba veoma su značajni za sve zemlje, pa je na nama da nađemo put za njihovu primenu u na?oj sredini.Kongres će definisati inicijativu za dono?enje zakona, uredbi i propisa koji su preduslov za razumnu kontrolu potro?nje. ETA? kao jedan od va?nih činioca u distribuciji opreme za grejne instalacije na na?im prostorima i jedan od glavnih pokrovitelja kongresa ovom prilikom Vas poziva da u modernom ambijentu Sava Centra i prijatnom dru?tvu elite iz oblasti grejanja i klimatizacije zajedno učestvujemo i podr?imo sve one koji doprinose re?avanju najvećeg problema dana?njice - energije. Kongres počinje 30.11 i traje do 02.11.2005.
« Prethodna strana