0
[ 04 12 2005 ]

AKCIJA - profesionalni start sa REHAU opremom

Po?tovani poslovni prijatelji, Srdačno Vas pozivamo na uče?će u akciji ?Profesionalni start sa REHAU?-om! Na?a akcija traje od 01.09.2005. do 15.10.2005. godine.
Po?tovani poslovni prijatelji, Srdačno Vas pozivamo na uče?će u akciji ?Profesionalni start sa REHAU?-om! Na?a akcija traje od 01.09.2005. do 15.10.2005. godine. Najznačajniji sadr?aji ove akcije su: -Komplet alata RAUTOOL H1 -REHAU-Profesionalni Alubox -?kolovanje i obuka za monta?u -REHAU-Radni kombinezoni -REHAU-Pribor Ovaj akcijski paket mo?e biti Va? ako sa nama sklopite Ugovor o amortizaciji alata, ili ... Za bli?e informacije Vam na?i saradnici rado stoje na raspolaganju. Kontakt osoba: Vladimir Cvijović Tel.: (011) 406-246, 3088-533, 3088-523 Akcijski paket mo?ete pogledati u na?oj velikoprodaji u ul. Đakovačka 7, Beograd.
« Prethodna strana