0
[ 04 12 2005 ]

KOTLOVI I ?TEDNJACI ZA ETA?NO GREJANJE

Eta? u ponudi ima eta?ne kotlove za lo?enje čvrstim gorivom namenjeni za grejanje. Mogu se takodje koristiti i za pripremu hrane . Dodatno iskori?cenje posti?e se kroz gornju grejnu ploču. Mogu se ugradjivati na otvorene i zatvorene (fabrički je ugradjen termički izmenjivač i priključak za termicki ventil) sisteme grejanje.Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne kuhinjske elemente čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji.
Od 20.07.2005. Eta? u ponudi ima eta?ne kotlove za lo?enje čvrstim gorivom namenjeni za grejanje. Mogu se takodje koristiti i za pripremu hrane . Dodatno iskori?cenje posti?e se kroz gornju grejnu ploču. Mogu se ugradjivati na otvorene i zatvorene (fabrički je ugradjen termički izmenjivač i priključak za termicki ventil) sisteme grejanje.Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne kuhinjske elemente čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji. Izradjeni su u skladu sa normom ISO 9001/2000. EKO CET - Mogućnost izbora izmedju zimskog i letnjeg re?ima rada. Radi se u varijanti sa ugradjenom cirkulacionom pumpom EKO CET A i bez pumpe EKO CET B. Priključak na dimnjak sa gornje, desne bočne i zadnje strane. Opremljeni su regulatorom promaje. EKO PEK - Mogućnost izbora izmedju zimskog i letnjeg re?ima rada. Radi se u varijanti sa ugradjenom cirkulacionom pumpom EKO PEK A i bez pumpe EKO PEK B. Priključak na dimnjak sa gornje. Opremljeni su regulatorom promaje. Pećnica je izradjena od prohromskog lima i opremljena je termometrom.
« Prethodna strana